Michał Grzenkowicz

PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPEUTA CBT

BIEGŁY SĄDOWY

"Żad­na noc nie może być aż tak czar­na,
żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. 
Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na,
żeby nie można było od­kryć oazy.
Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest.
Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość.
Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie".

 

Phil Bosmans