Michał Grzenkowicz

PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPEUTA CBT

BIEGŁY SĄDOWY

     

     Psychoterapia poznawczo behawioralna (CBT) jest terapią krótkoterminową (czas trwania terapii jest dostosowany do możliwości pacjenta w osiąganiu celu terapii), a ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta, a także od rodzaju zaburzenia (zazwyczaj jest to ok 15 spotkań w przypadku depresji czy zaburzeń lękowych, natomiast
w przypadku zaburzeń osobowości znacznie więcej). Terapia CBT  w odróżnieniu od innych nurtów psychoterapii zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”, czasem jednak trzeba cofnąć się do przeszłości, aby zrozumieć jej wpływ na chwilę obecną. Psychoterapia  poznawczo- behawioralna może pomóc zmienić sposób myślenia („poznawczość”) i zachowania („behawioryzm”), co przyczynia się do poprawy samopoczucia.

Terapia ta oparta na licznych badaniach skuteczna jest w leczeniu takich problemów, jak:

 • Nerwica

 • Lęk napadowy

 • Depresja

 • Fobia społeczna

 • Agorafobia i inne fobie

 • Anoreksja / Bulimia

 • Schizofrenia

 • Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw)

 • Zespół stresu pourazowego

 • Zaburzenia snu

 • Zaburzenia osobowości

 • Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci

 • Uzależnienia

Celem terapii jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w życiu  pacjenta, dotyczących: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych oraz sposobu myślenia.

Psychoterapia CBT jest również skuteczna w takich obszarach jak:

 • Stres

 • Niska samoocena

 • Poczucie winy

 • Trening umiejętności społecznych np. asertywność

 • Podejmowanie decyzji

 • poprawa w relacjach międzyludzkich itp.

 

     

 

gallery/bullit_ee